Historien om Posebyhaven

Posebyhaven i den gamle bydelen Posebyen i Kristiansand.

I 2008 utarbeidet Posebyen Vel Posebyplanen og forankret denne i politiske planer. I det arbeidet ble deler av Kvartal 5 kartlagt som de siste offentlige bakgårder i Posebyen og dermed det siste halmstrå Kristiansand har å utvikle sin gamleby ut ifra. For å spisse arbeidet med å utvikle Posebyen som en gamleby med Posebyhaven som spydspiss, ble Foreningen Posebyen opprettet.

Foreningen er åpen for alle og skal bidra til at folk får eierskap og medvirkning på utviklingen av sin gamleby. Fra 2008 – 2019 ble det utført et solid arbeid med å finne ut hva de ulike foreninger, Vel, organisasjoner, næringsliv politiske partier og Agder Forskning «mente om» Posebyen og Posebyhaven. I 2019 fikk vi kontrakt med kommunen om et 3 års prøveprosjekt med mulighet til å leie i 30 år.

Leiekontrakten ble signert og siden er det jobbet dag og natt med å få satt bygården i stand. Det er også skrevet en rekke forskningsartikler om Kristiansand, Posebyen og Posebyhaven. Det har vært mange interessenter og ulike grupperinger som har ønsket ulike ting underveis etter overtakelsen, men heldigvis har vi landet på felles mål:

«Utvikle en tilgjengelig helårs kulturdestinasjon som skal trekke folk til Posebyen som en spydspiss for utviklingen av gamlebyen som en helhet.»

Alle innså etterhvert at for å innfri ift målsetting, måtte vi satse på kvalitet. Hvert enkelt bygg og hele bakgårdsparken måtte pusses opp slik at det var mulig å tiltrekke oss de aktørene som best kunne løfte Posebyhaven.

Der er vi i dag. Med ny avtale med kommunen er vi klare til å satse 100%. Leieaktørene må satse samtidig, ettersom historien har vist at det er vanskelig å satse alene. Vi søker også om opsjon på oppkjøp, da det blir enklere å innhente kapital for utvikling til glede for byen når Posebyhaven eies av et ideelt selskap eller en stiftelse med klare føringer og målsetting.

Bli medlem av Foreningen Posebyen

Foreningen Posebyen er en medlems,- og interesseforening som er åpen for alle, med målsetting om å utvikle og tilgjengeliggjøre Posebyen, til en helhetlig, attraktiv, familievennlig gamleby i Kristiansand. Medlemskap tegnes og fornyes ved å betale årets medlemskontingent. Det følger ingen forpliktelser med medlemsskapet og medlemskap er åpent for alle uavhengig av bosted. Les mer om medlemskapet.

Les mer om Foreningen Posebyhaven.

Sånn har vi det nå:

Jan Eggum Posebyhaven Scene 2023 - Foto: Oddvar Paulsen av Jan Eggum.
Posebyhaven Scene 2023 – Foto: Oddvar Paulsen under Jan Eggum konsert sommeren 2023.

Sånn så det ut før: